Niepoprawna pisownia

rzyrandol

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żyrandol

Poprawna pisownia