Niepoprawna pisownia

po opowiadam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poopowiadam

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz poopowiadam odnosi się do opowieści, które toczą się przez dłuższy czas lub są powtarzane. Może dotyczyć wypowiedzi, które po raz kolejny ktoś wygłasza na dany temat w podobny sposób.
Poopowiadam jest wyrażeniem, w którym po- pełni rolę przedrostka i wskazuje, że czynność ta nie jest jednorazowa ani krótka. Zgodnie z zasadami polszczyzny wszystkie przedrostki zapisujemy łącznie z czasownikami, do których należą, dlatego poopowiadam także powinno być nierozdzielne.

Przykłady poprawnej pisowni

Poopowiadam wam o tym jeszcze raz, jeśli bardzo chcecie, ale później przejdziemy do innych tematów.
Nie, chyba już więcej o tym nie poopowiadam, wydaje mi się, że nikogo już to nie interesuje.
Wiem, że lubicie historie o wojnie, więc poopowiadam wam dzisiaj o moich doświadczeniach.