Poprawna pisownia

dla Weroniki

Poprawna pisownia, znaczenie: forma imienia żeńskiego „Weronika”.


Niepoprawna pisownia

dla Weronikjii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dla Weronikii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dla Weronikji

Niepoprawna pisownia