Niepoprawna pisownia

urzywa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

używa

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo używa należy zapisywać przez ż. Jego pisownia została ustalona historycznie i najpewniej, podobnie jak słowa użytek czy życzenie i pożyczać pochodzi od tego samego rdzenia, czyli żyć.
Używa występuje w trzeciej osobie liczby pojedynczej i oznacza, że ktoś wykorzystuje jakiś przedmiot albo swoją wiedzę i umiejętności, aby coś wykonać, osiągnąć, doprowadzić jakąś sprawę do końca lub do celu.

Przykłady poprawnej pisowni

Marek zawsze używa prawej ręki do pisania, przez co miał ogromny problem, gdy ją złamał.
Ten młody chłopak chyba nie używa mózgu, skoro ciągle pcha się w jakieś poważne kłopoty.
Nie wiem, jak się tego używa, a nie ma instrukcji obsługi. Możesz mi pokazać, co mam zrobić?