Poprawna pisownia

nie zmieni

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie zmieni należy zapisywać oddzielnie. Jest to określenie, które zawiera w sobie zaprzeczony czasownik zmieniać. Zgodnie z ogólnymi zasadami pisowni słowa nie, zawsze występuje ono oddzielnie od czasowników.
Nie zmieni oznacza, że osoba, o której mówimy, nie będzie w stanie postąpić inaczej w danej sytuacji i nie będzie miała innych cech charakteru. Oznacza także sytuację, która jest stała, w której nie spodziewamy się czegoś nowego lub zaskakującego. Odnosi się także do wymiany starych elementów jakiegoś obiektu na nowe.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie są już razem i to się nie zmieni, więc musisz po prostu zaakceptować nową sytuację.
Alicja nie zmieni się nagle w miłą i pomocną, jeśli zawsze była dla wszystkich opryskliwa.
Wiktor sam nie zmieni koła przy samochodzie, ale jeśli mu pomożesz, na pewno dacie radę.


Niepoprawna pisownia

niezmieni

Niepoprawna pisownia