Poprawna pisownia

niewiele

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wiele

Niepoprawna pisownia