Poprawna pisownia

niewiele

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to zwrot, który w języku polskim zależnie od kontekstu może pełnić funkcję jednej z kilku części mowy. Powstaje z połączenia partykuły nie oraz wyrazu wiele, który może być: liczebnikiem nieokreślonym – wówczas połączenie to mówi o niedużej ilości czegoś – przysłówkiem, i wtedy mówimy o niewielkim stopniu, czy zakresie czegoś, a także zaimkiem rzeczownym, zastępującym w zdaniu rzeczownik.
Zwrot niewiele(poza nielicznymi sytuacjami gdy wskazana jest pisownia rozdzielna) należy zapisywać łącznie, pomimo istniejącej w języku polskim zasady, mówiącej iż partykułę nie, będącą wykładnikiem zaprzeczenia, piszemy oddzielnie przed zaimkami, jak na przykład: nie każdy, nie tutaj.

Przykłady poprawnej pisowni

Oto kilka niewiele wymagających rytuałów, dzięki którym nasze włosy odżyją na wiosnę.
Większość Polaków niewiele wie na temat obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
Przykro mi, że tak niewiele mogłam dla Ciebie zrobić.


Niepoprawna pisownia

nie wiele

Niepoprawna pisownia, wyjątek: w sytuacji, gdy chcemy podkreślić nieprzeciętnie dużą ilość czegoś, dopuszczalna jest pisownia rozłączna, np.: Zarabiam tam nie wiele, ale ogromne wręcz ilości pieniędzy.

Niepoprawna pisownia

nie wjele

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewjele

Niepoprawna pisownia