Poprawna pisownia

spod

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to przyimek, przekazujący nam informację o ruchu lub działaniu wykonanym z miejsca położonego głębiej bądź niżej niż obiekt, który opisuje rzeczownik. Możemy go również użyć, by poinformować, że ktoś przybywa lub wywodzi się z miejsca, leżącego w pobliżu większej miejscowości, na przykład: spod Warszawy. Co więcej, przyimka tego można używać, by zakomunikować, że ktoś patrzy pod czymś, co ma nad oczami, na przykład nakrycia głowy lub parasola. Zastosujemy go również, mówiąc, że ktoś podlega jakiemuś znakowi zodiaku, ale także określając wspólne podleganie jakiejś władzy lub wyzwolenie się z zakresu czyichś oddziaływań.
W języku polskim przyimek ten zawsze należy zapisywać razem i przez s. Ciekawostką jest tutaj fakt, że pierwotnie prawidłowym zapisem było z pod. Dopiero reforma ortograficzna w 1936 roku zmieniła zasady obowiązujące w polszczyźnie i nakazała łączną pisownię przyimków z przedrostkiem s.

Przykłady poprawnej pisowni

W roku 1918 po 123 latach niewoli Polska wyzwoliła się spod zaborów okupanta.
Moja mama pochodzi z Lublina, a tata – spod Krakowa.
Jesteśmy z moją siostrą spod tego samego znaku zodiaku, jednak charaktery mamy zupełnie inne.


Niepoprawna pisownia

z pod

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpod

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpot

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z pot

Niepoprawna pisownia

Sekcja zapytań zbliżonych tematycznie

Wiele podobnych zapytań często prowadzi do tej podstrony serwisu. Dzięki ich analizie łatwiej jest zorientować się, które z nich są zapisane w sposób niepoprawny. Przykładowe frazy to: spod łóżka, spod czy z pod miodek oraz spod kościoła. Do tego dochodzą nieco mniej popularne zapytania takie jak spod kołdry, odbiór spod oraz spod wskazanego. Ostatnimi, najmniej popularnymi zwrotami są z pod spod sjp i spod skrzydeł. Wszystkie przedstawione w tej sekcji formy zapisu są właściwe i nie zawierają błędów ortograficznych.