Niepoprawna pisownia

uni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

unii

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo unii należy zapisywać przez dwa ii na końcu. W mianowniku przyjmuje ono formę unia. Jest zapożyczeniem, a zgodnie z zasadami języka polskiego wyrazy obcego pochodzenia, zakończone w mianowniku na ia, muszą podczas odmiany przyjmować końcówkę ii.
Unia odnosi się do związku minimum dwóch państw, federacji, koalicji, porozumienia. Obecnie często oznacza Unię Europejską. To także słowo opisujące połączenie dwóch dowolnych organizacji lub struktur kościelnych.

Przykłady poprawnej pisowni

Odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej możemy zupełnie swobodnie przekraczać granice różnych krajów.
A teraz wyciągamy karteczki i każdy z was napisze mi wszystko, co pamięta o unii lubelskiej.
Unia personalna to związek dwóch państw, które mają tego samego monarchę lub prezydenta.


Niepoprawna pisownia

unji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

unjii

Niepoprawna pisownia