Poprawna pisownia

ważna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

warzna

Niepoprawna pisownia