Poprawna pisownia

wymyślić

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to dokonana forma czasownika wymyślać. Oznacza: wpaść na jakiś pomysł, uroić coś sobie, odkryć coś, wykoncypować, stworzyć coś. Czasownik ten często jest niepoprawnie utożsamiany z wyrazem myśleć i stąd wynikają próby jego podobnej odmiany. Jest to jednak błąd. Należy zapamiętać, że jedyną prawidłową wersją zapisu tego sformułowania jest wymyślić. W języku polskim obowiązuje zasada, mówiąca, iż czasowniki, które w liczbie pojedynczej i w czasie przeszłym przyjmują końcówki -ił, -iła, -iły, w bezokoliczniku zawsze kończą się na -ić. Aby uniknąć pomyłki, warto również odmienić ten czasownik przez osoby. W trzeciej osobie liczby pojedynczej będzie on brzmiał: wymyślił, a nie wymyśleł – co jest łatwo zauważalnym błędem.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie jestem w stanie wymyślić, o czym napisać to wypracowanie. Czy możesz mi pomóc?
Długo nie mogłem wymyślić tematu mojej pracy licencjackiej.
Daj mi kilka dni – postaram się wymyślić, jak możemy rozwiązać Twój problem.


Niepoprawna pisownia

wymyśleć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wy myśleć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wy myślić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wymyślidź

Niepoprawna pisownia