Poprawna pisownia

laik

Poprawna pisownia, znaczenie: laikiem nazywa się osobę niekompetentną w danej kwestii, nieposiadającą wiedzy odnośnie czegoś. W żargonie religijnym mówi się tak również na niewyświęconego zakonnika, a także na świeckiego uczestnika jakiejś grupy religijnej.
Poprawna forma zapisu powyższego wyrazu uwzględnia wyłącznie głoskę i. Świadczy o tym jego etymologia – rzeczownik ten pochodzi od łacińskiego terminu laicus, oznaczającego lud, lub też od greckiego laikós o tym samym znaczeniu. Zatem zgodnie z zasadą, która mówi, że wyrazy obcego pochodzenia należy zapisywać zawsze zgodnie z zapisem oryginalnym, piszemy tu jedynie samogłoskę i. Błędy w zapisie wynikają z niewystarczająco starannej artykulacji, w której wyraźnie słychać j – ma to miejsce głównie dlatego, że dla naszego narządu mowy trudne jest wymówienie dwóch samogłosek ustnych (a oraz i) bezpośrednio po sobie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nawet laik wie, że w wannie nie należy używać urządzeń podłączonych do prądu.
Musisz wszystko mi wytłumaczyć – nie zapominaj, że rozmawiasz z laikiem.
W kwestii organizowania podróży zagranicznych jestem kompletnym laikiem.


Niepoprawna pisownia

lajik

Niepoprawna pisownia