Obie wymienione formy są poprawne ortograficznie – każda z nich stanowi inną postać deklinacyjną wyrazu masa. Termin ten ma w języku polskim wiele znaczeń. Może pełnić funkcję rzeczownika, którego używamy do określenia bezkształtnej, ciastowatej substancji, dużego skupiska ludzi, wielkiego przedmiotu lub też przedmiotów widzianych w niewyraźnych zarysach, wielkości fizycznej, określającej zachowanie się ciała pod wpływem działających na niego sił, a także zespołu metalowych części jakiegoś urządzenia, które normalnie nie znajdują się pod napięciem i są połączone z obudową lub podstawą. Masa to także liczebnik, oznaczający wielką ilość czegoś.

Poprawna pisownia

masą

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz masą to rzeczownik podstawowy odmieniony w narzędniku liczby pojedynczej. Zasady pisowni polskiej nakazują, by rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w tym właśnie przypadku były zawsze kończone samogłoską nosową ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Na obiad przygotowałam naleśniki drożdżowe zapiekane z owocami i masą serową.
Zanim wyjadę na wakacje, będę musiała uporać się z masą obowiązków.
Ćwiczenia z własną masą ciała znane były już w starożytności, modne są również i teraz.


Poprawna pisownia

masom

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie masom to z kolei postać odmieniona w celowniku liczby mnogiej. Tego typu formy deklinacyjne należy każdorazowo kończyć głoskami om.

Przykłady poprawnej pisowni

Tego typu obietnice schlebiają masom i łatwo zyskują ich poparcie.
Kilkuset śmiałków wyszło z karabinami naprzeciwko masom opancerzonych czołgów.
Chciwym masom ciężko jest przetłumaczyć, że nie ma możliwości, by od państwa dostać coś całkowicie za darmo.