Poprawna pisownia

OIOM

Poprawna pisownia, znaczenie: rozwinięcie skrótu OIOM to Oddział Intensywnej Opieki Medycznej (warto zauważyć, że potocznie akceptowany jest również zapis małymi literami tj. oiom). To określenie oddziału szpitalnego, gdzie przebywają i leczeni są pacjenci w najcięższym (krytycznym) stanie z bezpośrednim zagrożeniem życia i koniecznością stałem obserwacji funkcji życiowych. Kwalifikacją na OIOM jest niewydolność i konieczność wspomagania minimum jednego z układów: krążenia przez płucoserce, oddechowego poprzez wentylację mechaniczna lub pokarmowego poprzez żywienie pozajelitowe. Całodobową nieprzerwaną opiekę na takim oddziale zapewnia wysoko wykwalifikowany personel – lekarze specjaliści, pielęgniarki i ratownicy medyczni. Synonim skrótu OIOM to OIT rozwijane jako Oddział Intensywnej Terapii – jest to preferowana formalna nazwa takiego oddziału.
Rzeczownik OIOM piszemy zawsze wielkimi literami, używając przy tym i (za to nigdy j) i m (i analogicznie nigdy n). Zapis małymi literami (oiom) nie jest błędem, jednak uznajemy go za zapis potoczny. Błędne formy pisowni takie jak OJOM, OION czy OJON są skutkami uproszczeń w artykulacji sąsiadujących ze sobą samogłosek (przekształceń fonetycznych). Jeśli chodzi o odmianę tego skrótu wykonujemy ją poprzez dopisanie końcówki po myślniku (małymi literami), przykłady: np. OIOM-ie, OIOM-em, OIOM-owi oraz OIOM-u.

Przykłady poprawnej pisowni

Kierowcę wyścigowego po kolizji na torze przewieźli bezpośrednio na OIOM, choć jego stan jest stabilny, a życie nie jest zagrożone.
Dziadek mojej koleżanki trafił na OIOM z podejrzeniem sepsy, bardzo źle to rokuje.
Jeśli mógłbym wybierać gdzie w szpitalu chciałbym pracować bez chwili namysłu wskazałbym OIOM.


Niepoprawna pisownia

OJOM

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

OJON

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

OION

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne w znaczeniu Oddział Intensywnej Opieki Noworodka.