Poprawna pisownia

niesłony

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie słony

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.