Niepoprawna pisownia

ubież

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ubierz

Poprawna pisownia, znaczenie: forma ubierz to tryb rozkazujący drugiej osoby liczby pojedynczej czasownika ubrać, który ma kilka znaczeń. Jako ubierać oznacza wkładać na siebie lub na kogoś ubranie. W znaczeniu przenośnym można ubrać choinkę (przyozdobić), ubrać w słowa. Ubrać znaczy też coś odjąć od czegoś.
Poprawnie formę ubierz zapisujemy przez rz. Zgodnie z zasadą ortograficzną obowiązującą w języku polskim rz piszemy w sytuacji, gdy w innych formach tego samego wyrazu powstaje wymiana rz na r np. ubierze i ubiorę.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie czekaj na mnie aż wrócę od fryzjera, do tego czasu ubierz się i bądź gotów do wyjścia!
Ubierz choinkę, ile razy mam cię prosił, byś w końcu przystroił to drzewko?
Karola, proszę ubierz się dzisiaj ładnie. Babcia do nas przychodzi w odwiedziny.


Niepoprawna pisownia

ubiesz

Niepoprawna pisownia