Poprawna pisownia

mało znacząca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

małoznacząca

Niepoprawna pisownia