Poprawna pisownia

podwyższona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pod wyższona

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podwyrzszona

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podwyszszona

Niepoprawna pisownia