Zarówno pośpieszny, jak i pospieszny, mają to samo znaczenie. Odnoszą się one do pośpiechu, do czegoś, co jest wykonywane szybko. Mogą oznaczać, że coś zostało wykonane za szybko, za wcześnie albo za prędko. Używa się ich także podczas opisywania, że coś przemieszcza się dużo szybciej, od innych. Obie formy: pospieszny i pośpieszny, są zapisane prawidłowo. Według badaczy języka polskiego jest to oboczność, która sprawia, że można używać wyrazów zamiennie, bez obawy o to, iż któryś będzie błędem. Powstanie oboczności można łączyć najpewniej z rozwojem języka i uproszczeniami w wymowie, powstającymi w trakcie jego historycznych przemian. Ze względu na to, iż żadna forma nie została wyparta ani uznana za poprawną, można ich używać swobodnie.

Poprawna pisownia

pośpieszny

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Pociąg pośpieszny w końcu ruszył, więc mogli zająć miejsca i zacząć czytać albo oglądać filmy.
Pośpieszny krok ci nie pomoże, jest już zbyt późno, aby dogonić ten autobus, który uciekł.
Marcin miał zdenerwowaną minę i pośpieszny krok, kiedy przemierzał szpitalny korytarz.


Poprawna pisownia

pospieszny

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Twój pospieszny ruch sprawił, że wszystkie ptaki odleciały z przestrachem, a ja chciałem je obserwować!
Wolałbym polecieć samolotem, bo pociąg pospieszny jest jednak dużo wolniejszy i stracimy kilka godzin.
Czy jesteś pewna, że dobrze zarezerwowałaś te bilety na autokar pospieszny do Katowic?