Niepoprawna pisownia

w ten czas

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wtenczas

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo wtenczas oznacza, że coś się kiedyś wydarzyło, miało miejsce jednocześnie z innym zdarzeniem lub tuż po nim. Jest synonimem dla wtedy.
Wtenczas to zrost językowy, który traktowany jest w każdej sytuacji jako jeden wyraz. Dlatego należy zapisywać go zawsze łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Przyszli wtenczas do jej domu nowi uchodźcy, błagając o choćby najmniejszą pomoc.
Wtenczas nie pozostało im już nic innego do zrobienia, mogli się jedynie ukryć i czekać na swój los.
Zobaczył ją wtenczas po raz pierwszy i zachwycił się tym, jak wyglądała w blask zachodzącego słońca.


Niepoprawna pisownia

w tenczas

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wten czas

Niepoprawna pisownia