Poprawna pisownia

trzeba by

Poprawna pisownia, znaczenie: trzeba jest to nieosobowa forma czasownika, oznaczająca że coś wypada, powinno się lub też należałoby zrobić. Trzeba by z kolei jest to tryb warunkowy czasu teraźniejszego utworzony od tej właśnie formy. Zwrot ten należy połączyć z wymienioną, ewentualnie domyślną, formą czasownika być (było, będzie) oraz z rzeczownikiem odmienionym w dopełniaczu lub z bezokolicznikiem.
W języku polskim obowiązuje zasada, która mówi, że cząstkę by oraz nieosobowe formy czasowników, takie jak trzeba, warto, można, należy zawsze pisać osobno.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli chcemy tam dotrzeć przed nocą, to trzeba by wyjechać mniej więcej w południe.
Trzeba by wreszcie zwrócić mu uwagę, bo zaczyna zachowywać się karygodnie.
Skoro goście mają wpaść do nas o osiemnastej, to trzeba by powoli rozpocząć przygotowania do ich wizyty.


Niepoprawna pisownia

trzebaby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tszebaby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tżebaby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tszeba by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tżeba by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czeba by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czebaby

Niepoprawna pisownia