Niepoprawna pisownia

nieznał

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie znał

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nie znał oznacza, że mężczyzna nie został z kimś zapoznany, nie wie niczego o drugiej osobie. Odnosi się także do braku posiadania odpowiedniej wiedzy na dany temat czy określonych umiejętności.
Nie znał jest wyrażeniem, w którym pojawia się czasownik znał poprzedzony przeczeniem. Zgodnie z zasadami języka polskiego odnoszącymi się do zaprzeczonych czasowników, nie zawsze znajduje się przed nimi rozłącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Mój wujek nie znał się na samochodach, przez co koledzy często się z niego naśmiewali.
Feliks przekonał się, że nie znał wystarczająco dobrze zagadnień z fizyki, by konkurować ze starszym bratem.
Edward nie znał Sebastiana i Marioli, dlatego czuł się nieswojo w ich wesołym, rozgadanym towarzystwie.