We współczesnej polszczyźnie funkcjonują obie wymienione powyżej formy, jednak każda z nich oznacza coś innego. Aby poprawnie je stosować, należy poznać ich znaczenie i różnice pomiędzy nimi – w tym celu poniżej przygotowaliśmy definicje każdego ze znaczeń wraz z przykładami, które powinny być pomocne w poznaniu różnic między tymi słowami, co pomoże uniknąć pomyłek.

Poprawna pisownia

miej

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz miej to odmieniony w trybie rozkazującym, w drugiej osobie liczby pojedynczej czasownik mieć. Jego znaczenie to: być w posiadaniu czegoś, posiadać coś, musieć coś zrobić, dysponować środkami na wykonanie czegoś, być ubranym w coś, odczuwać coś.

Przykłady poprawnej pisowni

Proszę, proszę, proszę, miej jutro czas żeby pojechać z nami do wesołego miasteczka!
Miej dla mnie jutro pieniądze, które mi zalegasz.
Miej wzgląd na to, że Maciek dopiero się uczy i musisz być dla niego bardziej wyrozumiały.


Poprawna pisownia

mniej

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie mniej to przysłówek mało odmieniony w stopniu wyższym. Jego znaczenie to: w niewielkiej ilości oraz w niewielkim stopniu.

Przykłady poprawnej pisowni

W ostatecznym rozrachunku wyszło znacznie mniej, niż myślałem, że wyjdzie.
Kiedy o wszystkim jej powiedziałem, oczywiście była zdenerwowana, jednak znacznie mniej niż się spodziewałem.
Dzięki nowej obwodnicy dojazd z jednego końca miasta na drugi ma zająć znacznie mniej czasu niż do tej pory.