Niepoprawna pisownia

nie istnienie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieistnienie

Poprawna pisownia, znaczenie: nieistnienie to brak egzystencji, brak życia, brak istnienia. Informuje o tym, że czegoś nie ma, często w kontekście duchowym i rozważań filozoficznych o egzystencji.
Nieistnienie to zaprzeczony imiesłów, który należy zapisywać razem. Wynika to z ogólnej zasady pisowni imiesłowów z partykułą przeczącą nie, która mówi, że należy zapisywać je łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Jej życie to tak naprawdę nieistnienie, ponieważ pozbawione jest jakiegokolwiek celu i głębi.
Nieistnienie było tematem jego pracy doktorskiej z filozofii, co wzbudziło bardzo duże zainteresowanie słuchaczy.
Nieistnienie obowiązku administracyjnego w tym względzie sprawiło, że sąd przychylił się do jego wniosku.