Niepoprawna pisownia

premi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

premii

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz premii pochodzi od rzeczownika premia, który oznacza dodatek, nagrodę, bonus. Często odnosi się do dodatkowej wypłaty lub jej części, będącej nadwyżką do standardowego wynagrodzenia, uzyskiwanej za wyjątkowe osiągnięcia.
Premii należy zawsze zapisywać, używając podwójnego -i na końcu. Wynika to z zasady, która mówi, iż słowa kończące się na -ia, które występuje po spółgłosce m, w czasie odmiany powinny w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku przyjąć formę zakończoną na -ii.

Przykłady poprawnej pisowni

Marysia nie spodziewała się takiej dużej premii, ale szef docenił jej codzienne starania.
Nie chciałbym, aby ktoś z moich pracowników pozostał bez premii, dlatego zadbaj o nie podczas wypłaty.
Dzięki otrzymanej premii Karol mógł w końcu pojechać na wymarzone wakacje do Włoch.


Niepoprawna pisownia

premji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

premjii

Niepoprawna pisownia