Poprawna pisownia

niemożliwe

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu jest niemożliwe. Według zasad języka polskiego partykułę nie w połączeniu z przymiotnikami zapisujemy zawsze łącznie.
Niemożliwe, czyli takie, które nie może się wydarzyć albo urzeczywistnić. Słowo to może również oznaczać coś, czego nie da się znieść, nie da się wytrzymać. Czasami wyraża zdumienie i występuje jako samotne wykrzyknienie, zwłaszcza, gdy występuje w kontekście sprawy, w którą trudno jest uwierzyć.

Przykłady poprawnej pisowni

To jest niemożliwe do osiągnięcia w tak krótkim czasie, dlatego chciałbym prosić o wydłużenie terminu.
Twoje dziecko jest niemożliwe, zwróć mu uwagę, żeby przestało tak krzyczeć, albo ja to zrobię w dobitny sposób.
To niemożliwe, żeby osoby dorosłe zachowywały się w ten sposób! Jak można być tak nieodpowiedzialnym?


Niepoprawna pisownia

nie możliwe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemorzliwe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie morzliwe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemoszliwe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie moszliwe

Niepoprawna pisownia