Niepoprawna pisownia

Celcjusza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Celsjusza

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem Celsjusz określamy popularną skalę służącą do mierzenia temperatury. Pochodzi ona od nazwiska znanego szwedzkiego fizyka i astronoma, Andersa Celsjusza, który opracował tę skalę. Jej jednostką jest C.
Powyższe sformułowanie należy zawsze zapisywać przez s. Błędy w pisowni wynikają najczęściej z niewystarczająco starannej artykulacji – stosunkowo często słyszy się wymawianie Celcjusza lub Celzjusza. Jest to poniekąd uzasadnione – dla ludzkiego narządu mowy ciężka jest artykulacja dwóch spółgłosek bezdźwięcznych (l i s) obok siebie, stąd próby ułatwienia sobie wymowy. Są one oczywiście błędem.

Przykłady poprawnej pisowni

Synoptycy zapowiadają, że w najbliższych dniach temperatura może sięgać nawet trzydziestu siedmiu stopni Celsjusza.
Używaną w Polsce skala służącą do mierzenia temperatury jest skala Celsjusza.
Woda zamarza w temperaturze zera stopni Celsjusza.


Niepoprawna pisownia

Celzjusza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

celsjusza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Celdzjusza

Niepoprawna pisownia