Poprawna pisownia

nieznajoma

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nieznajoma w częściach mowy może być definiowane, jako rzeczownik lub przymiotnik niestopniowalny. Jako rzeczownik oznacza kobietę, która jest nieznana, nie była wcześniej widziana, jest obca. Wyrazy bliskoznaczne: obcokrajowiec, cudzoziemka.
W przypadku przymiotnika nieznajoma określa, że ktoś jest obcy, nieznany, do tej pory niewidziany. Wyrazy bliskoznaczne: napływowa, nietutejsza, nieznana, tajemnicza.
Nieznajoma zarówno, jako rzeczownik i przymiotnik jest rodzaju żeńskiego, występuje w liczbie pojedynczej i odpowiada na pytania mianownika kto? co? I wołacza o!
Poprawny zapis słowa nieznajoma jest łączny. Wynika to z reguły ortograficznej według, której rzeczowniki i przymiotniki z partykułą nie piszemy zawsze łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

W autobusie do którego wsiadłam był bardzo duży tłok nagle, gdy kierowca gwałtownie zahamował jakaś nieznajoma kobieta straciła równowagę i upadła na podłogę.
Na wycieczce szkolnej dołączyła do nas nieznajoma dziewczynka z Ukrainy, która tymczasowo razem ze swoja mamą zamieszkała u naszej wychowawczyni.
Mamo z kim tak długo rozmawiałaś na podwórku przed bramą, nie wiem córeczko to była jakaś nieznajoma.


Niepoprawna pisownia

nie znajoma

Niepoprawna pisownia