Określenie może być zapisywane na dwa sposoby, których wykorzystanie zależy od kontekstu.

Poprawna pisownia

niezadbany

Poprawna pisownia, znaczenie: niezadbany oznacza osobę, przedmiot lub miejsce, które zostało potraktowane niezbyt starannie i prezentuje się źle, niechlujnie lub nieestetycznie. Kiedy określenie to służy do opisu takiego stanu, należy je zapisywać łącznie. Jest to zgodne z zasadą języka polskiego, że przymiotniki z partykułą nie występują łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Ależ ten ogród niezadbany! Powinieneś zatrudnić ogrodnika, jeśli sam nie masz czasu na jego pielęgnację.
Zobacz, jaki ten chłopiec jest niezadbany, być może powinniśmy zawiadomić służby społeczne.
Jak wiele czasu potrzebujesz, aby ten niezadbany dom doprowadzić do należytego porządku?


Poprawna pisownia

nie zadbany

Poprawna pisownia, znaczenie: w przypadku, w którym nie zadbany ma służyć podkreśleniu zaprzeczenia i uwydatnić przeciwieństwo, należy zapisać określenie oddzielnie. Musi zostać uzupełnione przez zdanie, które opisuje, jak dokładnie coś się prezentuje.

Przykłady poprawnej pisowni

Tamten hotel jest nie zadbany, ale dość brudny i zatęchły, więc nie polecam tam nocować.
Budynek, który zaproponował nam pośrednik, był nie zadbany, lecz bardzo zapuszczony.
Twój syn jest nie zadbany, tylko zostawiony samemu sobie, przez co ciągle chodzi głodny i brudny.


Niepoprawna pisownia

nie za dbany

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieza dbany

Niepoprawna pisownia