Niepoprawna pisownia

w dniu dzisiejszym

Niepoprawna pisownia, wyjaśnienie: we współczesnej polszczyźnie wyrażenie w dniu dzisiejszym uważane jest za niepoprawne i nie powinniśmy go używać. Jest to pleonazm, czyli tzw. masło maślane – w jego pierwszej i drugiej części wyrażane jest dokładnie to samo. Zamiast wyrażenia w dniu dzisiejszym możemy, w zależności od kontekstu zdania, użyć terminów:

Poprawna pisownia

dzisiaj, dziś, obecnie, tego dnia, w tej chwili, tymczasem

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

W dniu dzisiejszym planowane jest wystąpienie nowo zaprzysiężonego prezydenta.
Zamiast tego napiszemy: Dziś planowane jest wystąpienie nowo zaprzysiężonego prezydenta.

W dniu dzisiejszym wszystkie urzędy będą nieczynne.
Zamiast tego napiszemy: Dziś wszystkie urzędy będą nieczynne.

W dniu dzisiejszym tradycyjne telefony komórkowe używane są już głównie przez seniorów.
Zamiast tego napiszemy: Obecnie tradycyjne telefony komórkowe używane są już głównie przez seniorów.