Choć oba sformułowania występują na co dzień w języku polskim, ich znaczenia są zupełnie różne, dlatego nie należy stosować ich zamiennie. Poznaj znaczenie każdego z tych słów poprzez lekturę opracowanych przez naszą redakcję definicji oraz przykładowych zdań, które pomogą zrozumieć różnice pomiędzy kontekstami, w jakich oba słowa funkcjonują. W przypadku gdyby nasze materiały były niewystarczające zachęcamy do zadawania dalszych pytań w komentarzach pod artykułem.

Poprawna pisownia

kąpanie

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo kąpanie to rzeczownik odczasownikowy utworzony od bezokolicznika kąpać. Kąpać to inaczej zanurzyć kogoś w wodzie w celu umycia go lub w celach leczniczych, a także zanurzyć jakiś przedmiot w cieczy w celu pokrycia go czymś.

Przykłady poprawnej pisowni

Wieczorne kąpanie to coś co mój synek uwielbia.
Kąpanie się w tego rodzaju zbiornikach wodnych jest zabronione.
Ze względu na duży stopień zanieczyszczenia wody, kąpanie się w tej rzece nie byłoby dobrym pomysłem.


Poprawna pisownia

kompanie

Poprawna pisownia, znaczenie: kompanie natomiast jest to odmieniony w mianowniku liczby mnogiej rzeczownik kompania. Terminem tym określamy najczęściej grupkę osób spędzających wspólnie czas, kupieckie stowarzyszenie zawiązane do prowadzenia handlu zagranicznego, z kolei w żargonie wojskowym mówi się tak na jednostkę wojskową (ewentualnie policyjną), składającą się z kilkudziesięciu żołnierzy pod dowództwem młodszego oficera.

Przykłady poprawnej pisowni

Zazwyczaj trzy, rzadziej dwie lub cztery kompanie wchodzą w skład batalionu.
Podział na kompanie o różnych profilach działania będzie skutkował z pewnością wprowadzeniem zróżnicowanego szkolenia oraz wyposażenia żołnierzy.
Żołnierze poszczególnych placówek AK tworzyli drużyny, plutony i kompanie.