Obie omawiane formy pochodzą od tego samego rzeczownika podstawowego, czyli dama. Używamy go, by określić dystyngowaną, elegancką kobietę czy też kobietę, która otrzymała dany order. W szachach jest to inna nazwa hetmana, z kolei w kartach – figury, która oznaczana jest literą Q lub D. Należy zwrócić uwagę na końcówki tych form. Ich zapis jest uzasadniony odpowiednimi regułami. Ponieważ obie pisownie mają inne znaczenie i nie mogą być używane wymiennie warto zapoznać się z przygotowanymi poniżej definicjami, a także przykładami praktycznego użycia w zdaniu. Dzięki temu unikniesz możliwości popełnienia błędu, a w przypadku wątpliwości możesz także zadać pytanie naszej redakcji w sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

damą

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz damą to rzeczownik podstawowy dama odmieniony w narzędniku liczby pojedynczej. Zasada językowa w tym wypadku mówi, że rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w narzędniku liczby pojedynczej powinny być zawsze kończone na ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Zupełnie nie wiem, o czym mam rozmawiać z taką damą.
Polska para prezydencka spotkała się dziś z pierwszą damą Francji.
Moja babcia była prawdziwą damą – dystyngowaną i elegancką do ostatnich dni życia.


Poprawna pisownia

damom

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz damom to wyraz podstawowy dama, którego przypadkiem jest celownik liczby mnogiej. Pisownia wynika z zasady językowej mówiącej, że rzeczowniki w celowniku liczby mnogiej powinny być zakończone konstrukcją om.

Przykłady poprawnej pisowni

Był to dzień kiedy wszyscy mężczyźni wręczali swoim damom kwiaty i czekoladki.
Kwieciste sukienki, bluzki czy marynarki przypadną do gustu młodym damom, które lubią niebanalne połączenia.
Pawle, proszę, pomóż młodym damom zająć miejsca przy stole.