Niepoprawna pisownia

nie możliwe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niemożliwe

Poprawna pisownia, znaczenie: niemożliwe oznacza, że coś nie może się wydarzyć albo urzeczywistnić. Słowo to może również odnosić się do wydarzenia albo zachowania i oznacza wówczas, że coś jest ciężkie do zniesienia. W rzecz lub sytuację niemożliwą trudno jest uwierzyć, samotne wykrzyknienie tego rodzaju może więc wyrażać tego typu zdziwienie.
Słowo niemożliwe zapisujemy łącznie. Według zasad ortograficznych języka polskiego, nie w połączeniu z przymiotnikami zapisujemy zawsze razem.

Przykłady poprawnej pisowni

To niemożliwe, żeby tak się zachował, przecież zawsze był dobry i uczynny, a nie chamski.
Niemożliwe, żeby to wszystko tak się skończyło, nie po tym, jak staraliśmy się z całych sił dokończyć ten projekt.
Twoje zachowanie jest niemożliwe, musisz coś zmienić w swoim postępowaniu, albo dostaniesz szlaban.


Niepoprawna pisownia

niemorzliwe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie morzliwe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemoszliwe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie moszliwe

Niepoprawna pisownia