Niepoprawna pisownia

od kąd

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odkąd

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo odkąd oznacza pytanie, od kiedy coś się zaczęło albo od którego miejsca ma swój początek. Jest to także zaimek, który pozwala wprowadzić te informacje do zdania złożonego.
Odkąd należy pisać razem, ponieważ zaimek ten funkcjonuje i ma znaczenie tylko zapisany łącznie. Samodzielne kąd nie występuje w języku polskim i nie ma w nim znaczenia, jest tylko przyrostkiem, a te zawsze zapisujemy łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Odkąd masz ten nowy samochód, praktycznie nie widuję cię na mieście, bo w ogóle już nie jeździsz autobusem.
Martyna bardzo go nie lubi, odkąd dowiedziała się, że knuł przeciwko niej z zawistną koleżanką.
Agata ich nie odwiedza, odkąd usłyszała, że chcieli się z nią przyjaźnić tylko ze względu na jej majątek.


Niepoprawna pisownia

odkond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odkąt

Niepoprawna pisownia