Oba poniższe wyrazy występują w języku polskim, każdy z nich oznacza jednak coś innego, stąd nie należy stosować ich wymiennie. Zachęcamy do sprawdzenia definicji i przykładów, które przygotowała nasza redakcja, aby poznać szczegółowo znaczenie każdego z nich. W przypadku niejasności lub wątpliwości przypominamy, że odpowiadamy na pytania naszych użytkowników w komentarzach.

Poprawna pisownia

parafraza

Poprawna pisownia, znaczenie: parafrazą nazywamy swobodną przeróbkę utworu literackiego lub też czyjejś wypowiedzi. Przeróbka ta najczęściej modyfikuje i rozwija treść pierwowzoru, przy zachowaniu jego początkowego i rozpoznawalnego sensu. W rozmowie parafrazy czyjejś wypowiedzi najczęściej poprzedzamy zwrotami: Masz na myśli, że…, Chcesz powiedzieć, że…, Rozumiem, iż…. W żargonie muzycznym natomiast parafraza to utwór instrumentalny, posiadający formę swobodnej fantazji na tematy zaczerpnięte z innych utworów muzycznych.


Poprawna pisownia

peryfraza

Poprawna pisownia, znaczenie: peryfrazą nazywamy figurę stylistyczną, która polega na zastąpieniu słowa oznaczającego dany przedmiot, czynność czy osobę przez jego opis, charakterystykę lub metaforę. Do peryfraz zaliczamy również eufemizmy – zabiegi stylistyczne polegające na zastosowaniu omówienia, by ukryć właściwy sens wypowiedzi lub też osłabić jej wymowę. Synonim tego słowa to omówienie.

Przykłady poprawnej pisowni

Mówiąc o śmierci, niektórzy używają peryfrazy kopnąć w kalendarz.
Parafrazując jego słowa, zarzucił Ci, że jesteś leniwym pracownikiem.
Peryfrazą, czy też – eufemizmem kłamania jest owijanie w bawełnę.


Niepoprawna pisownia

para fraza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

para-fraza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pery fraza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pery-fraza

Niepoprawna pisownia