Niepoprawna pisownia

ośmio tysięczniki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ośmiotysięczniki

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższy wyraz jest odmienioną w mianowniku liczby mnogiej formą pochodzącą od rzeczownika ośmiotysięcznik. Terminem tym określamy szczyty górskie, które wznoszą się na wysokość powyżej ośmiu tysięcy metrów nad poziomem morza (tj. których wierzchołek znajduje się powyżej tej wysokości). Określenie to jest szczególnie popularne wśród himalaistów, miłośników gór i geografów. Przyjmuje się, że na Ziemi znajduje się czternaście głównych ośmiotysięczników – 10 w Himalajach i 4 w Karakorum.
Omawiany termin należy zawsze zapisywać razem. Uzasadnia to konstrukcja tego wyrazu, który złożony jest z cyfry osiem oraz liczby tysiąc, co w połączeniu ze sobą daje liczebnik prosty, zwany również liczebnikiem jednoczłonowym.

Przykłady poprawnej pisowni

Jego największym marzeniem było zdobycie wszystkich czternastu ośmiotysięczników.
To już trzeci ośmiotysięcznik, który ten wybitny alpinista zdobył zimą.
Po wyjściu zza drzew ich oczom ukazał się górujący nad resztą krajobrazu szczyt ośmiotysięcznika.


Niepoprawna pisownia

ośmio-tysięczniki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ośmiotysienczniki

Niepoprawna pisownia