Niepoprawna pisownia

hwiejny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chwiejny

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo chwiejny należy zapisać przez ch. Jest to słowo rodzime, a zgodnie z ogólną zasadą języka polskiego tego typu wyrazy należy zapisywać przez ch.
Chwiejny to inaczej chybotliwy, przechylający się na różne strony, niestabilny. W odniesieniu do osoby lub nastroju to szybko zmieniający się, niepewny swojego zachowania.

Przykłady poprawnej pisowni

Jej chwiejny nastrój był bardzo uciążliwy dla otoczenia, dlatego postanowiła pójść do psychologa.
Stary, drewniany mostek nad rzeką jest bardzo chwiejny, dlatego mały Karolek nie lubi po nim chodzić.
Popatrz, jaki chwiejny jest ten stół. Musimy naprawić nogi, ponieważ kiedyś po prostu się rozleci.


Niepoprawna pisownia

hfiejny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chfiejny

Niepoprawna pisownia