Należy zapamiętać, że poprawne językowo jest wyłącznie sformułowanie potrzebować czegoś. Czasownik potrzebować powinien zawsze łączyć się z rzeczownikiem odmienionym w dopełniaczu liczby pojedynczej – zestawienie go z wyrazem w bierniku będzie błędem językowym. Warto zwrócić uwagę na fakt, że konstrukcja ta zawsze będzie wyglądać podobnie, bez względu na zastosowaną osobę (potrzebuję czegoś, potrzebujemy czegoś, potrzebują czegoś), jak i na czas (potrzebujesz czegoś, będzie potrzebował czegoś, potrzebowały czegoś).

Poprawna pisownia

potrzebować czegoś

Wyłączna poprawna pisownia, ponieważ czasownik potrzebować wymaga dopełniacza (kogo? czego?).

Przykłady poprawnej pisowni

Każdy z nas po ciężkim dniu będzie potrzebować czegoś innego – ktoś drinka, ktoś inny dobrej książki, jeszcze ktoś – spotkania z przyjacielem.
Podczas konkursu piosenki uczniowie każdej klasy będą potrzebować czegoś wyjątkowego, co skłoni komisję do przyznania im nagrody.
Wracając do domu, wiedziałam, że będę potrzebować czegoś, co oderwie moje myśli od problemów w pracy.


Niepoprawna pisownia

potrzebować coś

Niepoprawna pisownia