Niepoprawna pisownia

uznawać jako

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

uznawać za

Poprawna pisownia