Niepoprawna pisownia

wreście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wreszcie

Poprawna pisownia, znaczenie: wreszcie służy do wprowadzania ostatniego członu wyliczeń, ale także do wyrażenia tego, że dane wydarzenie miało miejsce później niż osoba mówiąca się spodziewała. Pokazuje, że na coś trzeba było czekać, zanim się pojawiło. Jego synonimy to w końcu, nareszcie.
Słowo wreszcie należy zapisywać przez sz. Jest to wynikiem jego etymologii, ponieważ pochodzi od słowa reszta, które dawniej miało formę reszt. Zostało zaczerpnięte od niemieckiego Rest. Podczas odmiany w języku staropolskim, męskie reszt przybierało w mianowniku formę reszcie, która łączyła się z takimi przyimkami jak na i w, tworząc wreszcie i nareszcie.

Przykłady poprawnej pisowni

Wreszcie cię poznałem! Bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że uda nam się nawiązać dobrą współpracę.
Wreszcie doczekaliśmy się na twoje przybycie! A teraz siadaj, zjedz coś z nami i opowiedz, co słychać.
Odczuwał radość i dumę, aż wreszcie ogarnęła go niemalże euforia po tym wszystkim, co się stało.


Niepoprawna pisownia

w reszcie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wrerzcie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wreżcie

Niepoprawna pisownia