Poprawna pisownia

chrześnica

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo chrześnica należy zapisywać, wykorzystując w tym celu ś. Zapis ten został utworzony na bazie słowa chrzest i końcówki osobowej -nica, ale także fonetyki tego słowa. Ze względu na łatwiejsze wypowiadanie go przez ś, zostało ono utrwalone także w pisowni.
Chrześnica to córka chrzestna danej osoby, co jest związane z obrządkami chrześcijańskimi związanymi z procesem nadawania imienia dziecku.

Przykłady poprawnej pisowni

Kasia to moja chrześnica, dlatego muszę wybrać dla niej coś specjalnego na urodziny.
Jego chrześnica skończy w tym roku trzynaście lat, więc to już całkiem duża panienka.
Słyszałem, że jej chrześnica będzie miała w przyszłym roku Pierwszą Komunię Świętą.


Niepoprawna pisownia

chrzestnica

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krześnica

Niepoprawna pisownia