Poprawna pisownia

chrześnica

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chrzestnica

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krześnica

Niepoprawna pisownia