Niepoprawna pisownia

uznać jako

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

uznać za

Poprawna pisownia