Poprawna pisownia

z poważaniem

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to formuła grzecznościowa, którą zamieszczamy najczęściej na końcu listu (zarówno tradycyjnego, jak i elektronicznego) skierowanego do urzędu lub też do mniej znanej nadawcy osoby albo do kogoś stojącego wyżej od nas w hierarchii.
Sformułowanie to należy zawsze zapisywać przez ż. Warto zapamiętać, że poważaniem to odmieniony w narzędniku rzeczownik poważanie, będący z kolei rodziną słowa powaga. Wśród zasad pisowni polskiej istnieje reguła, która mówi, że ż zapisujemy wówczas, gdy w innej formie tego samego wyrazu lub w wyrazie bliskoznacznym wymienia się na g. Tutaj zachodzi zatem wymiana poważanie – powaga.
Uwaga. Bardzo często wątpliwości budzi ewentualna konieczność rozdzielania znakami interpunkcyjnymi wyrażenia z poważaniem z podpisem. Absolutnie nie jest to jednak wymogiem. Jeżeli w jednym wierszu umieszczamy cały zwrot (np. Z poważaniem Jan Kowalski), to przed imieniem i nazwiskiem można postawić myślnik lub kropkę. Jeżeli podpis znajduje się wersie poniżej, to nie ma takiej potrzeby.

Przykłady poprawnej pisowni

Dziękuję za wszystkie informacje.
Z poważaniem – Jan Kowalski

Dziękuję za odpowiedź.
Z poważaniem. Anna Kowalska

Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Z poważaniem
Anna Nowak


Niepoprawna pisownia

z powarzaniem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpowarzaniem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpoważaniem

Niepoprawna pisownia