Niepoprawna pisownia

lezba

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

lesba

Poprawna pisownia, znaczenie: lesba jest skrótem od lesbijka, używanym w negatywnym znaczeniu. Określenie to jest traktowane jako obraźliwe i nie jest akceptowane przez kobiety homoseksualne. Odnosi się do ich orientacji seksualnej, tożsamości zainteresowań innymi kobietami. Jest bliskoznaczne neutralnemu określeniu safonka, wywodzącemu się od starożytnej greckiej poetki Safony.
Lesba należy zapisywać przez s. Słowo to, jako skrót od lesbijka, pochodzi od greckiej wyspy Lesbos. Ze względu na zapożyczenie nazwy, powinno być zapisywane w zgodzie z oryginałem.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie nazywaj jej tak! Określenie lesba jest dla niej obraźliwe, a ty nie masz żadnych podstaw, by tak mówić.
Dziewczyna zawsze czuła się pokrzywdzona, kiedy koleżanki krzyczały za nią lesba na szkolnym korytarzu.
Zachowujesz się jak prawdziwa lesba! Dlaczego musisz interesować się akurat innymi dziewczynami?