Niepoprawna pisownia

rządać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żądać

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to zawsze należy zapisywać przez ż, zgodnie z obowiązującą w języku polskim zasadą, która mówi, iż wyrazy o znaczeniu historycznym piszemy zgodnie z tradycją. Sam czasownik wywodzi się z języka prasłowiańskiego, w którym istniało wyrażenie żędati. Zostało ono później przejęte przez język czeski, w którym ewoluowało do terminu żadać. Przejął je również język staropolski, w którym brzmiało ono żędać. Jego pierwszy zapis pojawił się prawdopodobnie w pochodzącym z końca XV wieku Psałterzu puławskim, a później w Biblii Leopolity z 1561 roku.
Żądać oznacza inaczej: domagać się czegoś, usilnie o coś prosić, postulować, kategorycznie się o coś dopominać, wnosić o coś, pragnąć czegoś bardzo mocno. Jest to czasownik przechodni niedokonany.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie powinnaś żądać, żebym pożyczyła Ci tak dużą kwotę pieniędzy.
Mam prawo żądać od niego wyjaśnienia, czemu tak się zachował.
Pracownicy firmy żądali od swojego pracodawcy prawie dwukrotnej podwyżki pensji.


Niepoprawna pisownia

rzondać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żondać

Niepoprawna pisownia