Właściwym zapisem zwrotu byłabym jest zawsze pisownia razem. Niezależnie od tego jaki jest kontekst zdania pisownia rozdzielna zawsze będzie błędem językowym.

Poprawna pisownia

byłabym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

była bym

Niepoprawna pisownia