W większości przypadków poprawną formą będzie mieli, ale formalnie obie formy są poprawne, ale ich znaczenia są różne, dlatego obu słów nie można używać wymiennie. Mieli i mięli są to dwa różne słowa i obydwa zapisane w poprawnej formie, aby zrozumieć różnice między nimi zapoznaj się z poniższymi wyjaśnieniami.

Poprawna pisownia

mieli

Poprawna pisownia, znaczenie: mieli pochodzi od słowa mieć, czyli posiadać coś, być właścicielem czegoś, być wyposażonym w coś lub składać się z czegoś, doznawać jakiś wrażeń lub odczuć, znajdować się w jakieś sytuacji, brać w czymś udział, być zobowiązanym do czegoś, charakteryzować się czymś. Jest to czasownik w czasie teraźniejszym, w trzeciej osobie i w liczbie mnogiej.
Mieli jest również powiązane ze słowem mielić, które oznacza przerobienie czegoś na proszek lub miazgę. W tym przypadku jest to czasownik w trzeciej osobie, w czasie teraźniejszym. Przykład: On mieli zboże.

Poprawna pisownia

mięli

Poprawna pisownia, znaczenie: mięli pochodzi od słowa miąć, które oznacza gniecenie, niszczenie. Mięli to czasownik w trzeciej osobie, w czasie przeszłym i w liczbie mnogiej.

Przykłady poprawnej pisowni

Moi sąsiedzi byli bardzo bogaci, wyjeżdżali cztery razy do roku na długie wakacje, mieli dwa domy, trzy samochody i cenną kolekcję antyków.
Najlepszy jest ekspres ciśnieniowy z młynkiem ceramicznym, ponieważ mieli ziarna kawy w różny sposób, w zależności na jak mocny napój mamy ochotę.
Pracownicy urzędu, jak w amoku ze strachu przed kontrolą, niszczyli, gnietli i mięli wszystkie dokumenty, jak popadnie.


Niepoprawna pisownia

mnieli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mjeli

Niepoprawna pisownia