Niepoprawna pisownia

nie zpowodowali

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie spowodowali

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niespowodowali

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezpowodowali

Niepoprawna pisownia