Niepoprawna pisownia

uwdzie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ówdzie

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten należy do grupy określeń, zaczynających się od cząstki ów. Są one wyjątkami od obowiązującej we współczesnej polszczyźnie reguły, która mówi, że na początku wyrazów należy zawsze zapisywać u. Aby ułatwić sobie zapamiętanie pisowni powyższego sformułowania, warto skojarzyć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu używana była jego inna forma – owdzie. Nietrudno zauważyć oboczność ó:o, a według innej z zasad pisowni polskiej, ó zapisujemy wtedy, gdy w innej formie tego samego wyrazu lub w wyrazie pokrewnym wymienia się ono na o, e lub a.
Ówdzie to zaimek, oznaczający: nie tutaj, w innym miejscu, gdzieś indziej.

Przykłady poprawnej pisowni

Miasto było puste – tylko tu i ówdzie można było dostrzec twarz dziecka lub starca.
Niby wszystko już ustaliliśmy, a ciągle tu i ówdzie pojawia się nowy problem.
Wybierając spodnie na motor, pasjonaci dostojnych chopperów i cruiserów chętnie sięgają po klasykę, czyli skórzane modele z efektownymi zdobieniami tu i ówdzie.


Niepoprawna pisownia

ów dzie

Niepoprawna pisownia