Choć powyższe wyrażenia brzmią bardzo podobnie, a co więcej, pochodzą od tej samej formy podstawowej, nie należy stosować ich zamiennie, ponieważ są jej innymi postaciami deklinacyjnymi. Rzeczownikiem bazowym jest tutaj słowo jędza – w baśniach było to uosobienie zła występujące pod postacią zgarbionej staruchy z długim nosem. Współcześnie, w języku potocznym, jest to pogardliwe określenie dokuczliwej, kłótliwej kobiety. Zapoznaj się z definicjami i przykładami zdań, a dowiesz się w jakim kontekście należy użyć każdej z tych form. Pamiętaj także o możliwości zadawania naszej redakcji pytań językowych w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

jędzom

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie jędzom to wyraz podstawowy odmieniony w celowniku liczby mnogiej. Odmienione w ten sposób rzeczowniki w naszym języku powinny być zawsze kończone dwuznakiem om.

Przykłady poprawnej pisowni

Obiecałam sobie, że już nigdy nie dam tym jędzom powodu do śmiechu.
Czarownica kazała swym podwładnym jędzom przyrządzić magiczny napój, który miał zmienić ją w małą dziewczynkę.
Nie daj się tym jędzom! Jesteś od nich lepsza na każdej płaszczyźnie życia!


Poprawna pisownia

jędzą

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie jędzą to z kolei rzeczownik źródłowy odmieniony w narzędniku liczby pojedynczej. Zasady pisowni polskiej mówią, że rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w tym przypadku powinny być zawsze kończone na ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Przepraszam, że byłam taką jędzą. Nie powinnam w ten sposób się do Ciebie odzywać.
Wreszcie mnie przeprosiła – chyba zrozumiała, że była prawdziwą jędzą.
Kiedy jestem głodna, potrafię być prawdziwą jędzą – przyznała.


Niepoprawna pisownia

jendzom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jendzą

Niepoprawna pisownia