Poprawna pisownia

na czczo

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrot ten zaliczamy do grupy wrażeń przyimkowych, czyli połączeń przyimka z inną częścią mowy, na przykład: rzeczownikiem, liczebnikiem, przymiotnikiem czy przysłówkiem. W języku polskim większość takich wyrażeń zapisujemy rozłącznie i tak też jest w przypadku powyższego zwrotu.
Terminem tym określamy pozostawanie o pustym żołądku, bez jedzenia najczęściej przez całą noc, chociaż w medycynie zwrot ten odpowiada niejedzeniu przez co najmniej osiem godzin.
Etymologia powyższego określenia sięga do czasów języka staropolskiego, w którym występował rzeczownik czczość, oznaczający głód, oraz przymiotnik czczy, inaczej: pusty lub próżny. Pochodzenia całej konstrukcji być na czczo można poszukiwać w wielu językach słowiańskich. Przykładowo, w języku czeskim występuje zwrot: nasze czczyca, w języku słoweńskim: na teszcze, a z kolei w serbskim: na szte srca.

Przykłady poprawnej pisowni

Przed badaniem USG jamy brzusznej pacjent powinien pozostać na czczo.
Dla niektórych trening na czczo to najlepszy sposób na utratę tkanki tłuszczowej.
Przed znieczuleniem ogólnym anestezjolog informuje pacjenta o konieczności bycia na czczo.


Niepoprawna pisownia

naczczo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadczo

Niepoprawna pisownia